Ingen utlysning av midler til menighetsinitierte prosjekter

Etter at utlysningen ble utsatt til høsten av budsjettmessige årsaker, viser det seg at det er dessverre ikke rom for å lyse ut budsjettpotten i 2017 i det hele tatt. Hovedstyret tok endelig vedtak om det i sitt møte i september.

Etter at Baptistsamfunnet i flere år har satt av 200.000 kroner av midlene i internasjonal misjon for støtte til lokalt initierte misjonsprosjekter, måtte en i 2017 prioritere annerledes i forbindelse med revidert budsjettbehandling. Dessverre har kostnadene vært høyere enn forutsett. Det skyldes blant annet kostnadsøkning som følge av valautasvingninger i forhold til midler som overføres i USDollar og Thailandske Bath, som har brukt opp reservene i budsjettet dette året.

Hovedstyret måtte derfor i sitt møte 15.-16. september foreta denne omprioriteringen, som for lokalt initierte prosjekter selvfølgelig er negativ. 

Forhåpentligvis kan orrdningen gjennomføres i 2018.

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone