Lederkurs om grenseoverskridende adferd

6.-8. april inviterer K-stud til viktige kursdager med tittel: Når vi tråkker på andres grenser – Om å bruke makt på godt og vondt.

ANSVARLIGE:

 • Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
 • Tormod Kleiven (Forskningssjef ved Diakonova og forfatter av boka «Når den utsatte blir usynlig, om seksuelle overgrep i kristne miljøer» og bidragsyter til boka «Fokus: Barn, krenkelser og tro»)

LÆRINGSMÅL:

 • Kunnskap om og forståelse av tillitsmakt
 • Innsikt i krenkelsens mulighet og dynamikk i det mellommenneskelige samspill
 • Kompetanse til å forholde seg til mennesker som er blitt utsatt for maktmisbruk

HOVEDTEMAER:

 • Skape et trygt rom for å snakke om livets sårbarhet
 • Makt og grenser
 • Å møte fortellingen om overgrep

KURSOMTALE:

Hvordan kan vi identifisere makt på konstruktive måter i våre kristne fellesskap? Hvordan møter vi mennesker som har blitt krenket på sine grenser, og hva kan vi gjøre for å bli bevisst vår egen maktutøvelse? Med bakgrunn i mange års arbeid med temaet inviterer vi til et praksisnært kurs med øvelser og samtale i tillegg til undervisning.

Praktiske opplysninger

 • Tid og sted: Soria Moria hotell ovenfor Holmenkollen i Oslo den 06.april – 8.april 2018.
 • Kursavgift: Kun 1 950 kr inkl. kurs, kost og losji. Det er samme pris om du skal dele rom med noen.
 • Påmeldingsfrist: 16/02. Det påløper et avmeldingsgebyr på 1000k kr hvis man melder seg av kurset etter fristen.
 • Reisetilskudd: K-stud dekker reisen din etter billigste, og praktisk mulige reise.
 • Støtte til kursavgiften: Noen av K-stud sine regionledd gir støtte for deltakere fra sine fylker, etter søknad. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.
 • Kontakt oss for påmelding eller andre spørsmål på 23081470 eller post@k-stud.no

Vi kommer tilbake med oppdatering på nettsiden fortløpende!

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone