Fremmer tilleggssaker til landsmøtet

Hovedstyret benytter seg 20. juni 2017 av retten til å fremme saker utover tidligere oppsatt dagsorden til landsmøtet i Stavern 5.-6. juli.

I følge vedtektene avgjør landsmøtet med 4/5-dels flertall i forbindelse med godkjenning av sakslisten om sakene, som vil få henholdsvis saksnummer 17 og 18, kan behandles i årets landsmøte.

Saksframleggene er publisert i saksmappen og i oversikten over sakspapirer som sak 17 og sak 18.

Vennligst se til at de deputerte fra din menighet blir orientert om tilleggssakene og kan forberede seg på disse. Vi beklager at det, på grunn av løpende prosesser rundt sakene fram til nå, ikke har vært mulig å fremme disse sakene innen to månedersfristen før landsmøtet.

Les alle sakspapirer til landsmøtet

 

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone