Søknad om mva-kompensasjonen

Vi har i dag lagt ut oppdaterte skjemaer og rettlednign for å søke om kompensajon for momsen menigheten betaler.

Den årlige søknaden om mva-kompensasjon har blitt en viktig inntektsskilde for menighetene, og også i år oppfordrer vi menighgeten til å benytte seg av muligheten.

Se relatert artikkel og relaterte dokumenter for mer informasjon.

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone