Ny lønnstabell lagt ut

Årets lønnsoppgjør gir ansatte knyttet opp mot Baptistsamfunnets tabell 2,4 % lønnsvekst.

Tabellen er utarbeidet etter gjeldene regelverk og er godkjent av Lønns- og personalutvalget før publisering. Sørg for at den som er ansvarlig for lønnsutbetalingen får informasjon om, og tilgang til tabellen. Sørg også for at det går endringsmelidng til Det Norske Baptistsamfunn om OTP da lønnen endres.

Det er også viktig å passe på at ordningen med ansiennitetsopprykk følges opp fra arbeidsgivers side for dem det er aktuelt for.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone