Kurs i organisasjonsledelse

Å lede i frivillige organisajoner krever kunnskap.

Voksenopplæringsforbundet arrangerer seminar om Ledelse av frivillige organisasjoner, som det er mulighet for å delta på.

12.mai 2017 kl. 9.30 – 15.30 i Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29.

Les invitasjonen, meld deg på og spre den vidt og bredt!

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone