Reformasjonen

Den reformasjonen som vi markerer, var en viktig hendelse i historien som har påvirket det norske samfunnet og alle kirker på avgjørende måter.

Reformasjonen representerer ikke kun ett punkt i historien, men er en bevegelse som foregikk over mange år og som hadde mange aktører og retninger. Spesielt fra det 14. til det 17. århundre forekommer det reformatoriske gjennombrudd som hadde mange aktører og retninger. Denne reformatoriske bredden og dens betydning for norsk kirkeliv, skal vi også løfte fram.

Arven fra reformasjonen bærer med seg mange utfordringer for oss som kirker. Særlig vil vi peke på følgende:

  • Bibelens betydning i kirken og den enkeltes liv.
  • Forståelsen av nåden.
  • Det allmenne prestedømme.
  • Synet på og feiringen av gudstjenesten som blant annet førte til en mer aktiv og tydelig deltakelse fra folkets side.

Som kirker vil vi bruke markeringen av reformasjonen som en anledning til å sette noen av disse temaene på dagsorden og stille spørsmål som:

  • Hva krever kjærlighetens Gud av oss i vår tid?
  • Hvordan forplikter bibelen oss i 2017?
  • Hvordan formidle Guds nåde til mennesker i dagens samfunn?
  • Hvordan kan vi tale med teologisk dybde og samtidig relevant om kristen tro i Norge i dag?

Vi vil oppfordre menigheter i alle kirker til å markere og/eller delta i markeringer av reformasjonen. Nyttig hjelpemidler kan være de fire temagudstjenestene som Det Lutherske Verdensforbund legger opp til og som Den norske kirke og Den Evangelisk Lutherske Frikirke har utarbeidet opplegg til. Fra disse er det mulig å hente inspirasjon også i andre sammenhenger. Om disse markeringene kan gjøres sammen med andre kirker, vil det gi ytterligere styrke til markeringene.

Den siste av disse søndagene (19.11.17) faller sammen med Global uke mot moderne slaveri og har tema «Mennesket ikke til salgs».

Norges Kristne Råd
Uttalelse fra Rådsmøtet, 27.-28. mars 2017
Målgruppe: Kirkene

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone