Tros- og livssynsdialog

Forpliktelse til interreligiøs dialog og samarbeid og tverrkulturell kommunikasjon, er en uunnværlig del av kirkens oppdrag.

I alle lokalsamfunn i Norge lever nå mennesker tilhørende ulike religioner og livssyn tett på hverandre og må forholde seg til hverandre.

Tros- og livssynsdialogen i Norge har pågått i mange år. Lenge var dette en dialog mellom ledere på sentralt plan, men de siste årene har dialogen også funnet mange lokale uttrykk. Dette er en utfordring vi er glade for og som vi mener er helt nødvendig.

Vi vil oppfordre menigheter i alle kirker til å engasjere seg i tros- og livssynsdialog lokalt.

Norges Kristne Råd
Uttalelse fra Rådsmøtet, 27.-28. mars 2017
Målgruppe: Kirkene

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone