Stipendiatstillinger

Høyskolen for Ledelse og teologi har lyst ledig to stipendiatstillinger med søknadsfrist 12. april.

HLT utlyser 2 stipendiatstillinger over 4 år.

Skolen søker etter personer som vil gjennomføre et doktorgradsprosjekt innen nytestamentlig teologi eller systematisk teologi.  Stillingen innebærer en undervisningsplikt på 25% i hele perioden, og vil bli knyttet til fagfeltene systematisk teologi og/eller bibelteologi.
Det kan også være aktuelt å gjennomføre studiet over 6 år med 50 % undervisningsplikt.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone