Global uke

12.-19. november markerer kirkene i Norge Global uke med fokus på moderne slaveri.

Kirkene i Norge gjennom Norges Kristne Råd, har gått inn for å markere en global uke hvert år, der man sammen og samtidig belyser et globalt rettferdighetsspørsmål under én felles uke på høsten.

Den globale uka foregår fra 12. – 19. november og  moderne slaveri står i søkelyset.
Et viktig trekk ved Global uke er at mest mulig av det som skjer legges til allerede pågående faste arenaer (gudstjenester, møter, ungdomsklubb, formiddagstreff, osv). Vi oppfordrer menighetene til å markere Global uke, og gjennom det også vekke et engasjement som kan få betydning utover et tankevekkende arrangement i kirkene.

Noen eksempler på moderne slaveri i Norge:

  • Tvangsarbeid, sosial dumping, gråsone. Frelsesarmeen har opprettet «Safe House» for menn utnyttet i tvangsarbeid. Dette er nå fullbelagt.
  • Lime-saken; ny sak der norsk milliardær utnyttet au pairer….
  • Er det greit å betale latterlig lite for en bilvask eller at naboen skryter av at svart arbeid?
  • Sex-trafficking. Kirkens Bymisjon holder andakt natt til torsdag blant kvinner i prostitusjon i Oslo.
  • Siden 2013 har 789 barn forsvunnet fra norske asylmottak, 178 er enslige mindreårige. De løper høy risiko for å bli utsatt for menneskehandel, tvangsarbeid, utnyttelse. (Redd Barna).

Mer informasjon i relatert dokument og relatert lenke.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone