Seminar om Kompetansepluss Frivillig

17. mars inviterer Voksenopplæringsforbundet til kurs om tilskuddsordningen som ta sikte på å løfte folks grunnleggende ferdigheter.

Deltakerne vil lære seg hvordan man kan lage gode kurs under ordningen Kompetansepluss Frivillig ved å integrere opplæring i grunnleggende ferdigheter i sin eksisterende opplæring.
Målgruppe: Kursledere og medarbeidere som vil utvikle og arrangere kurs med støtte fra tilskuddsordningen Kompetansepluss Frivillig.

Kompetansepluss Frivillig er en stønadsordning som tar sikte på å lage kurs for folk som trenger å styrke basiskompetasen i norsk skiftlig og muntlig, regning, data etc. Kurs som  vil være en god mulighet til å komme i kontakt med nye grupper mennesker.

På seminaret lærer du mer om dette, og får også del i erfaringer til dem som har lykkes.

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone