Hva kan du og din menighet gjøre?

KIA inviterer til kurshelg om problematikken rundt konvertitter i Norge. Kurset er i Bergen 28.-29. april.

En del mennesker på flukt konverterer til kristen tro enten i hjemlandet, på flukten, eller her i Norge. Noen kommer i en svært vanskelig situasjon. Menigheter over hele landet møter utfordringen. , og vi har fått spørsmålet: Hvordan kan KIA, Kristent Interkulturelt
Arbeid i samarbeid med menighetene bidra til å svare på denne utfordringen?

Derfor har vi dannet  konvertittnettverket. Henvendelsene KIA har fått har vært mange og ulike f.eks. –« Vi har noen som har begynt å gå i menigheten vår. De ønsker å bli kristne, har dere materiell til dåpsopplæring?» Eller: «Vi vet lite om hvilken bakgrunn de har og hva de risikerer ved å konvertere, hva skal vi gjøre?» Mange kjenner at de trenger samtalepartnere om disse spørsmålene.

Bli med på kurs i Bergen 28.-29. april.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone