Støtt opp om Fasteaksjonen

Det er 50.-ende gang Kirkens Nødhjelp har fasteaksjon. Vi er blant oppdragsgivene og oppfordrer til å deltakelse.

Rundt i hele landet er kristenfolket engasjert i Fasteaksjonen. Lokale komiteer bidrar i rbeidet som ledes av Kirkens Nødhjelps regionkonsulenter.

En del av pengene som samles inn får vi til vårt misjonsarbeid, noe om betyr mye for oss.

Vi vil derfor også i år oppfordre til lokalt engasjement. Ved å ta initiativ overfor lokal arangementskomité. I innsamlingsaksjonen som bøssebærere. Ved arrangement, fokus på fasteaksjonen, og innsamling i egen menighet. Ved positiv omtale av aksjonen.

Alksjonen fokuserer på brønnbygging, fordi rent vann er så nødvendig for at mennesker skal ha gode livsvilkår.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone