Undersøkelse om norske kirker og bedehus

Med Menighetsfakultetet som forskningsinstitusjon ber Alf Henry Rasmussen om hjelp i arbeidet med å kartlegge bruk av navn på kirker og bedehus.

For å se hvilke nedslag bibelhistorien og Israel har i valg av navn på bedehus og kirker gjøres en kartlegging av dette.
Og det er ikke bare baptistkirker rundt omkring som har navn som Eben Eser, Tabernaklet, Betel, Elim m.m. Dette går igjen i alle sammenhenger, også hos en del av migrantmenighetene, som gir menighetene bibelske navn.

Spørsmålene i undersøkelsen finner dere i dokumentet som er relatert til artikkelen. Svar sendes på epost innen 1. mars til Alf Henry Rasmussen

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone