Tilbud om nettsider

I sammenheng med medlemssystemet er det også tilrettelagt for nettsideløsning for menigheten. En grunnpakke for å komme i gang tilbys menighetene for 1500 kroner.

Mange menigheter har allerede nettsider. Ingen er nødt til å bytte, men vi tilbyr altså en nettsideløsning til dem som ønsker det. Muligheten for nettsideløsning ligger som en del av pakken medlemssystemet bygger på.

For 1500 kroner i engangsavgift setter leverandøren i samarbeid med menigheten opp en grunnpakke. Da er design m.m. lagt. Denne gir statisk informasjon om menigheten og kalenderløsning. Menigheter som ønsker det kan enten bygge ut selv med flere moduler, eller gjøre en avtale med leverandøren om dette og så betale for det. Etter hvert vil en lære å bygge videre på systemet selv.

Fordelene ved å bruke samme system for nettsider som medlemssystemet er en kostnadsbesparelse fordi en betaler for dette uansett, det er enkelt å få til en god integarsjon, for eksempel i form av nyhetsbrev koblet mot arrangement, og eller artikler, m.m. Behov for gode sikkerhetsløsninger i forbindelse med nettsider er viktig, og alle slike ting vil bli godt ivaretatt.

Jonathan Biegler fra Kommunion As, som har levert systemet, vil fredag 10. mars ha tre seminarer på lederkonferansen rundt bruk av medlemssystemet, synergimuligheter ved dette og et grunnleggende kurs i nettsideløsningen. Ved å delta på kurset i nettsideløsningen vil en komme i gang med å sette opp menighetens nettside og kunne spare noe i forhold til om en senere velger å betale Kommunion for å hjelpe seg med dette.

14.00 Brukerseminar: Bruk av medlemssystemet for å engasjere til menighetsliv.
Effektiv bruk av databasen i menigheten. Et felles verktøy for flere i lederskapt.
Bruk av roller, rettigheter, etikk, personvern og tushetserkklæring.

15.30 Workshop: Bruk av medlemssystemet til nyhetsbrev (må ha med egen laptop)
Hans-on trening i å opprette nyhetsbrevmal, utsendelse av epost med artikler og kalenderhendelser

16.45 Presentasjon: Etablering av nettsider i tilknytning til medlemssystemet (må ha med egen laptop).
menigheter som betaler minimumsbeløpet på 1500 kroner, for å opprette en statisk nettside, kan også få en bedre nettside med mer avansert kalender, artikler, talearkiv m.m.

Det er mulig å komme til Drammen og delta i disse kurssamlingene fredag 10. mars fra kl 14.00 til 18.00 uten å være påmeldt lederkonferansen.

Men vi vil gjerne vite at du kommer.

Spørsmål rettes til Roger Dahl, tlf. 959 75 478

Mer informasjon om kurssted og tidspunkt

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone