Årsrapport

Frist for innlevering av årsrapporten er 15. mars 2017

Det er igjen tid for rapportering til Baptistsamfunnet. Som vanlig etterspør vi statistisk informasjon om medlemmer, aktivitet og økonomi i tillegg til oppdatert informasjon om en del sentrale lederposisjoner i menigheten. Skjemaet finnes både i excel og som pdf.

Alle skjemaer av denne type finnes igjen i filsamling under skjemaer.

Rapportene sendes til Det Norske Baptistsamfunn, Michelets vei 62, 1368 Stabekk, eller på epost til Roger Dahl
 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone