Tidsfrist for ajourføring av medlemslister

Tidsfristen er satt til 15.02.2017.

Siste frist for ajourføring av medlemslister pr 31.12.2016 er 15.02.2017.

Hjelpeartikler for hvordan dette gjøres finner du på denne siden.

Dersom du ikke har tilgang på vårt nye medlemssystem må du ta kontakt med Håkon Sigland, epost hakon.sigland@baptist.no, telefon 402 26 880.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone