Ikkevoldsprisen tildeles Fader Christoforos Schuff

Han får prisen for sitt sterke engasjement for fred og rettferdighet, blant annet gjennom fokus på flyktningkrisen og arbeidet blant flyktningene på Lesvos i Hellas over flere år.

Prisen deles ut i forbindelse med King-dagen 2017 som markeres på Holtekilen folkehøgskole mandag 16. januar.  Samlingen begynner kl 18.00.

Les mer på https://baptist.no/lese/article/1408916

Mer informasjon på https://www.baptist.no/king

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone