Gi en julegave til kvinnene!

I år gir vi julegaveofferet til CBCN sitt arbeid for å hjelpe kvinnene i Bas-Uélé.

Se presentasjon

CBCN har et sterkt ønske om å bedre situasjonen for kvinnene i den delen nordlige delen av DR Kongo, og de har satt i gang flere tiltak som er rettet spesielt mot dem.

For en del år siden startet de et prosjekt som hjelper kvinner til å organisere seg i sparegrupper. Der får de undervisning om hvordan man kan drive inntektsbringende arbeid, samtidig som de legger penger til sparing i en felleskasse hver uke. Per i dag er det ca 6000 kvinner som er med i ordningen, og de forteller at det har gitt dem muligheter til å kjøpe seg senger, madrasser og geiter til å drive oppdrett og salg.

Rundt tusen kvinner som tidligere var analfabeter har lært å lese og skrive gjennom opplæringen som CBCN driver. For oss som tar det for gitt å kunne lese og skrive, er det kanskje vanskelig å fatte hva det kan bety for en kvinne i Bas-Uélé å kunne skrive sitt eget navn, eller å kunne lese Bibelen selv.

CBCN gir også yrkesopplæring til jenter i videregående skoler, og de har startet et universitet hvor de ønsker å se flere jenter ta utdanning etter hvert. Det er flere jenter enn tidligere som tar studiekompetanse i Bas-Uélé, og med et universitet i nærheten, åpnes mulighetene til høyere utdanning for både jenter og gutter.

Vi håper at både menigheter og enkeltpersoner vil være med på å gi en julegave til kvinnene i Bas-Uélé!

I mappa for presentasjoner på ressurssiden  ligger presentasjon som kan brukes i forbindelse med kollektinnsamlingen.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone