Landsmøtet

Vi har i dag offentliggjort innkallingen til landsmøtet, som i år blir lagt til Gardermoen-området 12.-14. november 2021.

Landsmøtet er høyeste myndighet i Baptistsamfunnet, og vi ser det som viktig at det prioriteres høyt av menighetene å sende delegatertil landsmøtet. Menighetene sender sine delegater i forhold til størrelsen på menigheten. Landsmøtet, som holdes hvert år, er årsmøter for:

  • Det Norske Baptistsamfunn
  • Oslofjord Folkehøgskole
  • Baptistenes Eiendomsdrift

Landsmøtet behandler rapporter, regnskap, arbeidsplaner og budsjett, velger medlemmer til styrer og råd, tar opp nye medlemsmenigheter, og tar stilling i saker av overordnet betydning. De respektive styrer forbereder landsmøtet.

I mappene for hvert år er sakspapirer, referat, og andre dokumenter, som innkalling, bestemmelser om delegater m.m. samlet. Dokumenter som berører landsmøtet 2021 vil og være tilgjengelig til høyre på skjermen.

Da landsmøtet er utsatt til 12.-14. november er frist for menighetene å levere forslag satt til 12. august, i henhold til vedtektenes bestemmelser. Saksliste og årsmøtepapirer publiseres i henhold til vedtektene senest 12. september.

 

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone