Landsmøter

Landsmøtet 2018 er i Stavern, 4.-5. juli, i forbindelse med Blink.

Landsmøtet er høyeste myndighet i Baptistsamfunnet. Menighetene sender sine representanter i forhold til størrelsen. Landsmøtet, som holdes hvert år i forbindelse med sommerfesten er en del av Blink, og er årsmøter for:

  • Det Norske Baptistsamfunn
  • Holtekilen folkehøgskole
  • Baptistenes Eiendomsdrift

Landsmøtet behandler rapporter, regnskap, arbeidsplaner og budsjett. Velger medlemmer til styrer og råd, tar opp nye medlemsmenigheter, tar stilling i saker av overordnet betydning og  velger generalsekretær. De respektive styrer forbereder landsmøtet.

I mappene for hvert år er sakspapirer, referat, og andre dokumenter, som innkalling,  bestemmelser om delegater m.m. samlet.

 

Husk at delegatene må melde seg på Blink - baptistenes landsmøte og sommerfest

Bestilling av årbok med sakspapirer (innen 21. mai)

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone