Landsmøter

Landsmøtet 2017 er lagt til Stavern, 5.-6. juli i forbindelse med Blink som varer til 9. Sakspapirene er publisert og det er tid for påmelding.

Hovedstyret benytter seg, 20. juni 2017 av at det er anledning å fremme tilleggssaker utover tidligere presentert dagsorden for landsmøtet. I følge vedtaktene avgjør landsmøtet med 4/5-dels flertall i forbindelse med godkjenning av sakslisten om sakene, som vil få henholdsvis saksnummer 17 og 18, kan behandles i årets landsmøte. Det er søknad om menighetsopptak fra Salvation Gospel Church  og forslag om å ta opp Norway Chin Christian Federation som arbeidsgren innen Det Norske Baptistsamfunn. Saksframleggene er publisert i saksmappen og i oversikten over sakspapirer som sak 17 og sak 18.

Landsmøtet er høyeste myndighet i Baptistsamfunnet. Menighetene sender sine representanter i forhold til størrelsen. Landsmøtet, som holdes hvert år i forbindelse med sommerfesten er en del av Blink, og er årsmøter for:

  • Det Norske Baptistsamfunn
  • Holtekilen folkehøgskole
  • Baptistenes Eiendomsdrift

Landsmøtet behandler rapporter, regnskap, arbeidsplaner og budsjett. Velger medlemmer til styrer og råd, tar opp nye medlemsmenigheter, tar stilling i saker av overordnet betydning og  velger generalsekretær. De respektive styrer forbereder landsmøtet.

I mappene for hvert år er sakspapirer, referat, og andre dokumenter, som innkalling,  bestemmelser om delegater m.m. samlet.


Husk å melde deg på Blink - landsmøtet og sommerfesten

Landsmøtet 2017
Årbøkene
Hjem 
 
NavnTaggerStørrelseDato  
20142016-12-01 08:47
20152016-12-01 08:47
20162016-12-01 08:47
20172016-12-02 13:33
   

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone