Referater hovedstyret

Baptistsamfunnets hovedstyre møtes til fem ordinære møter hvert år. Referater fra disse møtene, og ekstramøter som det er behov for å ha, finnes i dokumentmappene nedenfor.

Hovedstyret har den sentrale myndighet i Det Norske Baptistsamfunn mellom Landsmøtene, og fatter vedtak i samsvar med fullmakter fra Landsmøtet.
Hovedstyret har ansvaret for å presisere målsetninger og å trekke opp retningslinjer og rammer for Det Norske Baptistsamfunns virksomhet, og i den forbindelse fremme de nødvendige forslag for
Landsmøtet. Det legger fram for Landsmøtet rapporter, regnskaper budsjett og arbeidsplaner/arbeidsmål som ikke hører inn under andre arbeidsgrener i Det Norske Baptistsamfunn.

Hovedstyrets medlemmer velges av landsmøtet for tre år om gangen. Tre er på valg hvert år.  Hovedstyreleder velges av landsmøtet blant styrets medlemmer. Det velges tre vararepresentanter i prioritert rekkefølge for et år om gangen.

Styreleder:
Magnar Mæland, Ålgård

Medlemmer:
Egil Sagen, Trondheim Baptistmenighet
Maung Maung, Langesund Baptistmenighet
Halvor Krunenes, Menighetsplantingen Home, Oslo/Ålgård Baptistmenighet
Dag Frode Vaagsnes, Stavanger Baptistmenighet
Kuwah Paw Htoeleh, Lillehammer Baptistmenighet
Hermod Bakkevoll, Andenes Baptistmenighet
Reine Cihiluka-Brevik, Menighetsplantingen Home, Oslo/Tistedal Baptistmenighet
Jon Vestøl, Kragerø Baptistmenighet

Vararepresentanter:
1. Lillian K Thorsen, Sentrumskirken Haugesund Baptistmenighet
2. Camilla Oseland, Ålgård Baptistmenighet
3. Olav Berg, Lillehammer

Hovedstyret møtes normalt fem ganger i året. I september, november, februar, april og i forkant av landsmøtet.

Styret har et arbeidsutvalg. Det består i tillegg til styreleder av Jon Vestøl (nestleder) og Halvor Krunenes. Generalsekretæren møter fast i arbeidsutvalget og øvrige stab ved behov.

 

 

Hjem 
 
NavnTaggerStørrelseDato  
20132016-11-30 12:27
20142016-11-30 12:26
20152016-11-30 12:22
20162016-11-30 12:21
20172017-06-09 10:17
   

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone